Psichologinis konsultavimas internetu Jūsų gerai emocionei savijautai

„Jūsų silpnybėse slypi Jūsų galia" - Sigmund Freud

Apie

Gintarė Roličiūtė

Esu registruota suaugusio amžiaus žmonių klinikinės specializacijos psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Bakalauro laipsnį įgyjau Lietuvoje, Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Baigusi studijas išvykau iš savo šalies ir persikėliau į Italiją, kur po kelerių metų darbo ir kelionių išmokau italų kalbą ir įstojau į Sigmund Freud Privat University suaugusiųjų klinikinės psichologijos magistro studijas.

Po universitetinių studijų baigimo pradėjau mokslinių tyrimų stažuotę Milano-Bicocca universitete, kur dirbau su internetinės terapijos ir virtualios realybės naudojimo psichoterapijoje temomis. Ši patirtis paskatino mane pradėti teikti savo paslaugas internete taip pasiekiant klientus iš viso pasaulio.

Naujas technologijų ir jų suteiktų galimybių naudojimas įgalina pasiekti daugiau žmonių, kas yra neįtikėtinai naudinga, dar ir todėl, kad ne visi, gyvenantys užsienyje, turi tinkamas galimybes gauti psichikos sveikatos paslaugas savo teritorijoje. Tad, kol jūsų interneto ryšys yra stabilus, mes galime susisiekti vienas su kitu ir jūs galite gauti sau reikiamą paramą.

Psichologe gintare Roliciute.jpeg
 
01.

Psichologinis konsultavimas dažnai klaidingai suprantamas kaip patarimų dalijimas. Pastaruoju atveju problema yra "išspręsta" arba "atsakyta" radus sprendimą ir tuo viskas užbaigiama. Konsultavimas, priešingai, visada yra orientuotas tiek į asmenį, tiek į problemas. Konsultavimo srityje siekiama ne tik kuo greičiau išspręsti konkrečią problemą, bet ir suteikti asmeniui galimybę pakankamai išmokti, kad ateityje galėtų autonomiškai susidoroti su panašiomis problemomis. Todėl veiksmingas konsultavimas atkreipia dėmesį į asmens savirūpos strategijų repertuarą ir  būdus, kaip galima juos sustiprintii ir išplėsti.

Asmuo, besipreipiantis į psichologo konsultaciją, yra visuomet nusiteikęs aktyviai dalyvauti, ieškant būdų, kaip įveikti jo problemas. Klientas matomas kaip lygiavertis konsultavimo proceso dalyvis, o ne kaip pasyvus intervencijų gavėjas.

Psichologinis konsultavimas, pirmiausia, yra orientuotas ne į simptomų mažinimą, bet į tai, kaip padėti klientui išsispresti savo problemas taip, kad jis pajėgtų tęsti gyvenimą jam prasmingiausiu ir maloniausiu būdu.

02.

Pagrindinė praktinio konsultavimo teorija ir praktika yra pagrįsta psichologine teorija ir moksliniais tyrimais..

Kiekvienam psichologui labai svarbu ugdyti savo individualią darbo metodiką, atitinkančiąjo jo gyvenimo patirtį, kultūrines vertybes ir darbo aplinką.

Savo darbe naudoju integruotą požiūrį, kurį sudaro psichodinaminiai, kognityviniai-elgesio metodai, ypatingą dėmesį skiriant naujausiems moksliniams  tyrimams.

Psichodinaminis konsultavimas - terapinės pagalbos forma, kuri ne aklai vadovaujasi, o tik remiasi psichoanalizės teorijomis, kaip priemone gilinti ir praturtinti konsultanto ir kliento santykius.

Kognityvinės-elgesio teorijos principai, priešingai, yra paprasti ir pritaikomi praktiškas, ypatingai svarbus elgesio keitimo vaidmuo. 

03.

Konsultavimo epizodai yra išprovokuojami kai žmogus patiria tam tikrą gyvenimišką problemą – užstrigimą situacijoje, konfliktą ar ko nors trūkumą savo gyvenime ir kuomet jis negali išspręsti problemos naudodamasis įprastais būdais. Vienas iš pagrindinių konsultavimo tikslų yra padėti asmeniui aktyvuoti asmeninius, socialinius ir kultūrinius išteklius, reikalingus aktualios problemos sprendimui - taip veiksmingas konsultavimas padeda žmonėms tapti išradingesniais.

Sudėtingų jausmų ir emocijų sprendimas, Savikritikos mažinimas ir savigarbos stiprinimas, svarbių gyvenimo pokyčių priėmimas, sudėtingų santykių sprendimas, pagalba susitaikyti su netektimi ir praradimu

 
Straipsniai apie psichologiją